Absalons Skole, d. 1. august 2014.

Projekter 2014 – 2015

 Demonstrationsskoleprojekt / Elevernes egenproduktion og elevinddragelse:

MÅL:

At facilitere og kvalificere elevernes faglige læringsresultater gennem egne digitale produktioner,

At undersøge, hvilke it-didaktiske rammer der har positiv effekt på elevernes faglige udbytte, når de selv optræder som didaktiske designere,

At undersøge, om elevernes forventede øgede koncentration i egne produktioner, frigør ”tid til anden undervisning”.

Styregruppe: AM, CP, MIK, SØ, KA

Arbejdsgruppe: Lærerne på 2. og 6. årgang

Målgruppe: Elever på 2. og 6. årgang

Særligt: Ipads til alle elever og lærere

 

Åben Skole:

MÅL: At kvalificere samarbejdet med vores nærmeste naboer

Styregruppe: AM, SØ

Arbejdsgruppe: Team B

Målgruppe: Udvalgte klasser eller årgange

Partnere:

       Museet for samtidskunst

       Dampradioen

       Katedralskolen

       Roskilde Gymnasium

       INSP (kommende)3

       Vikingeskibsmuseet (kommende)

       Børnemuseet Muserum (Måske)

 

Håndværk og Design:

MÅL: At kvalificere introduktionen af det nye fag i skoleåret 2015 – 2016.

Styregruppe: AM, SØ

Arbejdsgruppe: Gruppen af lærere og pædagoger i håndarbejde og sløjd.

Målgruppe: Elever på 4. og 5. årgang

Særligt: Ekstern konsulent / Stig Pedersen

 

Breddeidrætsskole:

MÅL: At skabe en helhedsorienteret forståelse for sundhed og bevægelse og øge samarbejdet mellem skolen og idrætslivet

Styregruppe: LT, SØ

Arbejdsgruppe: LT, AR, MIK

Målgruppe: 3., 4., 5. og 6. årgang

Særligt: Projektudviklingsstøtte af Christian Gjedsig Grauslund og Kasper Pedersen.

 

Læringskultur, videndeling og digitale værktøjer (VILD):

MÅL: Udvikling af vejledningskultur i forbindelse med digitale værktøjer og i forhold til såvel lærere som sfo-pædagoger

Styregruppe: : AM, CP, LBC, MBN, LH, SØ, AS, LT.

Arbejdsgruppe: KLJ, GO, MBN, AM, CP

Målgruppe: Eleverne på 1. årgang og 3a

Særligt: Ekstern projektudvikling af Britta Vejen og Mette Hannibal

 

Matematik og inklusion / Roskildeforsøget (MINK):

MÅL: Bedre strategier til kortlægning og diagnosticering af elevens vanskeligheder i matematik. Afprøvning og udvikling af bedre målstyret undervisning til forskellige former for vanskeligheder, herunder talblindhed.

Styregruppe: FA, SØArbejdsgruppe: FA, PS, MIK, KLJ

  Målgruppe: Eleverne på 4. årgang

Særligt: Eksternt styret af Janet Majlund og Bent Lindhardt. Vi deltager sammen med 3 andre skoler

 

Samarbejde med Danske Bank:

Mål:

1.   Styrke udskolingselevernes forståelse og mestring af deres egen og familiens privatøkonomi.
2. Styrke elevernes forståelse for samfundsøkonomien og dens sammenhæng med deres eget liv og egen økonomi.
3. Styrke elevernes kendskab til og lyst til at uddanne sig og deltage i arbejdsmarkedet.

Styregruppe: SØ, KA

Arbejdsgruppe: PHA, PA, LK, UG

Målgruppe: 8. klasserne / matematik og samfundsfag

Særligt: Støtte fra skoleforvaltning og konsulenter fra Danske Bank

 

Talentudvikling / science:

Mål: At videreudvikle sciencetalenter

Styregruppe: KA, MR

Arbejdsgruppe: KA, MR, de udvalgte elevers klasselærere

Målgruppe: 3 - 4 udvalgte elever fra 7. kl.

Særligt: Sorø Sciencecenter

 

Udeskole:

Mål: At udvikle lærernes brug af Boserup Skov

Styregruppe: LT, KA, SØ, LBS

Arbejdsgruppe: LT, LBS, JS, MIK

Målgruppe: Skolens lærere

Særligt: