Skolens værdigrundlag

Skolens værdigrundlag er beskrevet i dokumentet: Skolens Værdisæt.

Vores værdisæt er bygget op på fire områder:

  • Venlighed og hjælpsomhed
  • Vi passer på vores skole
  • Tryghed og mod til at gå nye veje
  • Inddragelse og medbestemmelse

Du kan læse hele vores værdigrundlag her.

 

Skolens vison

På Absalons Skole skaber vi i forpligtende fællesskaber livsduelige og demokratiske medborgere rustet med kompetencer, der giver mod på og mulighed for at indgå aktivt i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Vi er en ambitiøs skole der fremstår som et godt eksempel på arbejdet med elevernes læring, trivsel og dannelse.
 
Hele vores vision er beskrevet i dokumentet Absalons Skole Vision og mission, som du kan læse her.