Indvielse af Lützhøfts Passage.

Lützhøfts Passage blev indviet i december af borgmesteren. Passagen skal være med til at skabe bedre sammenhæng mellem bymidten og det nye kultur- og idrætsområde på Kildegården.

Projektet er lavet i et samarbejde mellem ROMU, Absalons Skole og Roskilde Kommune.

Du kan finde passagen i gården bag Mellemskolen.

DM i sprog

Fransk holdet på 9. klasse har kvalificeret sig til finaledagen i DM i sprog.

Finaledagen afholdes på Marie Kruses Skole i Farum d. 24. november. DM i sprog er en national konkurrence for grundskoler, efterskoler og gymnasier i tysk, fransk og spansk.

Du kan læse mere her: http://dmisprog.eu/

Featureuge 2016

Featureugen - 2016
Fra mandag den 3. oktober til fredag den 7.oktober organiserede vi undervisningen anderledes på Absalons Skole. Elever, pædagoger og lærere arbejdede sammen på tværs af årgange i værksteder, og temaet for featureugen var ”Forpligtigende fællesskaber”. 
Der blev arbejdet med temaerne: "samfund og politik", ”Den gode pause”, ”Bevægelse med andre”, ”Redesign”, ”At leve sammen med naturen”, ”Generationer på tværs” og ”Teambuilding”. Eleverne fra 7. årgang arbejdede med musical hele ugen.
Ugen blev afsluttet med et Åbent hus arrangement fredag den 7.oktober kl.15.30- 17.30.

Elever fra 6. årgang, der arbejdede med "Generationer på tværs", har skrevet en artikel om deres oplevelser. Du kan læse deres artikel her.

Ny national mobbeplan

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby præsenterede d. 18. august regeringens nye handleplan mod mobning.

I den anledning havde skolen besøg af Danmarks Radio der bl.a. interviewede Alma, Anneli, Amalie og Ditte fra 9.a og Gustav og Emilio fra 8.b. Du kan se indslaget, hvis du klikker på billedet.

Desuden blev skoleleder Kasper Nyholm interviewet til Radioavisen.

Projekt for Læringsledelse

Absalons Skole deltager i Program for Læringsledelse. Det er et samarbejde mellem Ålborg Universitet, Center for Offentlig Kompetenceudvikling og 13 kommuner over hele landet.

Målet for programmet er, at de deltagende skoler efterlever skolereformens mål om, at de skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, mindske betydningen af elevernes sociale baggrund og styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen. Midlet er dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser til forældre, elever og lærere.

Lærernes fagblad Folkeskolen har været på besøg på skolen og skrevet nogle artikler om programmet:

Vi gør det fordi vi er søde lærere, Skoleleder: Den rigtige vej at gå, Forvaltningen: Ikke endegyldige konklusioner, Lærerkredsen: Der mangler ejerskab

Sofus har designet en sløjdprotese sammen med Lars

Sofus fra 4.c har sammen med Lars Stolberg lavet en smart protese, så Sofus kan deltage i sløjdundervisningen på lige fod med sine klassekammerater.

Det kom der bl.a. denne artikel ud af i BT - klik her for at læse artiklen

UCC skriver fra 3.c

Klassen har sammen med deres dansklærer Christine Palmund og en anden klasse på skolen deltaget i demonstrationsskoleprojektet ’Eleven som digital producent’. Derfor har UCC’s Lise Dissing Møller løbende været på skolen og givet sparring, idéer og feedback til læreren.

DU kan læse hele artiklen her.

5. årgang på Vikingeskibsmuseet

5.b deltager i et samarbejde med Vikingeskibsmuseet og Naturcenter Boserup. Gislingebåden er omdrejningspunkt for projektet, hvor eleverne lærer om vikingernes levevis og selv prøver vikingehåndværk som rebslagning, smedning og bådebygning. Du kan læse mere om forløbet her.

Trafikdebatten

Gennem en længere årrækken har trafikforholdene i Støden og Absalonsgade givet meget debat.

I december og januar skulle Byrådet påny tage stilling til, hvordan skolevejen kunne sikres.

Det kom der en række artikler ud af, som du kan læse her:

Skoleleder træt af politikere - Dagbladet 15.12.15, Læserbrev - Dagbladet 8.1.16, Skoleformand ryster på hovedet af nyt forslag - Dagbladet 13.1.16, Løsning for Støden skal i byrådet - Dagbladet 15.1.16, Cykelsti og p-pladser i Støden - Roskilde Avis 29.1.16, Absalons Skole får nej til at inddrage vej - Dagbladet 6.2.16