SFO

SFO-Absalon er opdelt i tre afdelinger: Riggen, Skjalmen og Snarren

SFO-ABSALONS 3 AFDELINGER har høj grad af “selvstændighed”, men er integreret i den samlede SFO. Personalet er tilknyttet den enkelte afdeling, det meste af budgettet er lagt ud og de har hver sin “kultur”. Vi finder det vigtigt at afdelingerne ikke bliver for store, så børnene har en base, de kan overskue, og personalet kender alle børnene.

Vi er til stadighed i gang med at udvikle vores institution, vort interne samarbejde og samarbejdet med Lilleskolen. Vi forsøger at finde balancen mellem det fælles og det særegne. Så I vil opleve 3 engagerede afdelinger, som eksperimenterer og således også inspirerer hinanden. Vi tror, dette vil gøre hver enkelt afdeling rigtig god på sin måde, og i forhold til sine medarbejdere. I kan derfor godt opleve lidt forskellige måder, de 3 afdelinger fungerer på, men det gør “spændvidden” på SFO´en større, og giver forhåbentlig jeres børn endnu flere muligheder og oplevelser, når de bevæger sig rundt i det store hus.

VI HAR 5 NØGLEORD, SOM ER FÆLLES FOR HELE SFO´EN:

 • FORDYBELSE
 • KREATIVITET
 • MOD
 • SOCIALISERING
 • TRYGHED

Du kan hente vores Velkomstfolder her, hvor du kan læse meget mere om os.

Praktiske Oplysninger

ÅBNINGSTIDEN I SFO´EN ER:

 • 6.30 TIL 8.00 & 14.00 TIL 17.00    PÅ SKOLEDAGE
 • 6.30 TIL 17.00                          PÅ SKOLEFRIDAGE.

LUKKEDAGE I SFO´EN:

 • 2017: 12/4, 1/5, 26/5, 27/12, 28/12, 29/12
 • 2018:  28/3, 1/5, 11/5, 5/6, 24/12, 27/12, 28/12, 31/12

Princippet er at onsdag før påske, 1/5, fredag efter Kr. himmelfartsdag, 5/6, 24/12, dagene mellem jul og nytår og 31/12 er faste lukkedage hvert år.

GIV SFO´EN BESKED NÅR DIT BARN:

 • Holder fri.
 • Er sygt (1. sygedag).
 • Er rask igen.
 • Er “præget“ af noget, vi bør vide.

TELEFONNUMRE:

 • RIGGEN:                                     4631 4163
 • SKJALMEN:                                4631 4165
 • SNARREN:                                   4631 4167
 • SFO-ABSALONS KONTOR:         4631 4161
 • SKOLENS KONTOR:                   4631 4150