Lektier og hjemmearbejde

På Absalons Skole arbejder vi med en differentieret tilgang til fordybelses- og hjemmearbejde.

Den fagopdelte og understøttende undervisning skal organiseres og koordineres på en sådan måde, at alle elever har tid til fordybelse i skoletiden og mulighed for at få hjælp, hvis der er behov for dette. I det omfang der er hjemmearbejde, skal det støtte op omkring den læring der allerede er påbegyndt i skolen, og være begrænset og tilpasset den enkelte elevs behov. 

Du kan læse hele skolebestyrelsens princip for fordybelses- og hjemmearbejde her.

Absalons Skole i Kanal Roskilde

Kanal Roskilde besøgte skolen i marts 2015 og lavede denne udsendelse på 29 min. om skolens hverdag.

I udsendelsen fortælles om anvendelse af IT i matematikundervisningen, dans i musik og et kunstprojekt i gågaden.