Samarbejde med børnehaver

Absalons Skole og SFO samarbejder med børnehaver i lokalområdet for at sikre en god overgang mellem dagtilbud og skole/SFO.
Forud for tidlig SFO-start i maj afholder vi overdragelsesmøder med børnehaverne, hvor vi får individuelle udviklingsbeskrivelser på de børn, der skal starte på Absalons Skole og SFO. Dette bruges i forhold til klassesammensætningen.