Sundhedsplejen

Sundhedsplejen tilbyder rådgivning og vejledning om barnets sundhed, trivsel og udvikling gennem hele skoleforløbet.

Dette sker ved sundhedssamtaler, sundhedspædagogiske aktiviteter og helbredsundersøgelser  som højde, vægt, syn, farvesyn og hørelse.

 

Sundhedsplejerske Winnie Petersen ser alle elever i spor A, samt de elever, der går i 0. - 4. klasse i spor C.

Winnie Petersen træffes på skolen fortrinsvis onsdag formiddage - eller på telefon 4631 4474 eller mobil 5122 1572

Mail: [email protected]

 

Sundhedsplejerske Hanne Bundgaard Andersen ser alle elever i spor B, samt de elever, der går i 5.-9. klasse i spor C

Hanne Bundgaard Andersen træffes på skolen fortrinsvis tirsdag formiddage - eller på telefon 4631 4474 eller mobil 2479 1065

Mail: [email protected]