Kontakt til Tale/høre pædagog

Ellen Nielsen, talehørekonsulent, ansat ved Inklusionscentret (tidl. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Roskilde Kommune.

Som talehørekonsulent i Roskilde Kommune arbejder jeg med børn og unge med tale-, sprog- og læsevanskeligheder.

Jeg kommer i daginstitutioner  i skoledistriktet og underviser børn, der er indstillet til Inklusionscentret. Jeg giver rådgivning og vejledning til forældre og personale og hjælper med til, at børnene kan blive klædt på  til skolestart.

Jeg indgår i overlevering af informationer fra daginstitution til skole, hvis der er forældreaccept til dette.

På skolen arbejder jeg med de børn, der stadig har nogle tale- sprogvanskeligheder. Jeg afdækker ligeledes de nyindstillede skolebørns kommunikative kompetencer, og rådgiver ud fra resultaterne forældre og personale.

Jeg indgår som sparringspartner for pædagoger og lærere i anonyme sager.

Forældre kan tage kontakt til mig, komme og få vejledning, hvis der er ting, de er usikre på i forhold til deres barn tale og sprog.

Jeg har kontor på Absalons Skole. indgang F, rød gang, lokale 25.

Jeg træffes bedst på mail: [email protected]

Jeg har tlf. nr. 46314152 og mobil: 29167129

 

 

 

 

Roskilde Kommunes Inklusionscenter

Inklusionscentret skaber udviklingsmuligheder for mennesker. Det er en tværfaglig afdeling, der rådgiver og vejleder om børns og unges udvikling fra 0-18 år.

Vi arbejder med en tidlig og stærk koordineret indsats, der understøtter barnet/den unges trivsel og udviklingsmuligheder i dagtilbud og skole, så de kan forblive i fællesskabet.

I Inklusionscentret samarbejder vi med forældre og primære personer i barnets liv, for at skabe de bedste betingelser for barnet/den unges trivsel og udvikling.

Vi har fokus på inklusion, og på hvordan forældre, pædagoger og lærere kan understøtte børn og unges trivsel og udviklingsmuligheder i det daglige miljø.

Du kan finde flere oplysninger om kommunens inklusionscenter her: http://roskilde.dk/telefonbog/kontakt/inklusionscenter