Lektiefri skole

Vores værdigrundlag

Lektiefri skole

Med skolereformens øgede timetal for eleverne som hovedargument har skolebestyrelsen besluttet, at lærerne på Absalons Skole ikke længere giver børnene hjemmearbejde efter skoletid.

Daværende Skoleleder Søren Mortensen skriver bl.a. til forældrene:

"Jeg er sikker på, at denne beslutning vækker mange modsatrettede holdninger, idet lektiebegrebet vel nok er den største kulturforankrede institution i den danske skoleverden. Jeg er også sikker på, at et opgør med hjemmearbejdet vil tage tid at få forankret fornuftigt, idet det for mange lærere vil medføre en anden tilgang til planlægning af undervisningen."

Du kan kan læse hele informationsbrevet her.

Klassen har sammen med deres dansklærer Christine Palmund og en anden klasse på skolen deltaget i demonstrationsskoleprojektet ’Eleven som digital producent’. Derfor har UCC’s Lise Dissing Møller løbende været på skolen og givet sparring, idéer og feedback til læreren.

DU kan læse hele artiklen her.

Skolens værdigrundlag er beskrevet i dokumentet: Absalons Skole 2015.

Vores vision er denne:

Elever, der forlader Absalons Skole, skal være kendetegnet ved at være fagligt og socialt vidende og kompetente, nysgerrige, livsglade og optaget af at tage hånd om egen udvikling og andres velbefindende.

Du kan læse hele vores værdigrundlag her.