8.c på Museet for samtidskunst

Absalons Torv

Skolens Værdigrundlag

De lærende partnerskaber på tværs af skole- og kulturområdet skal være med til at styrke Åben Skole-arbejdet i Roskilde Kommune og bidrage til elevernes faglige læring, kompetencer og kulturelle dannelse.

8.c har deltaget i et samarbejde med Museet for Samtidskunst. Se indslaget og hør interviewet med klasselærer Mia Rask og Rose Grandeville fra 8.c

Som annonceret før jul, så skal skolegården i området mellem SFO, kontorbygning og Storeskolen gennemgå en stor renovering henover forår og sommer. Vi er i samarbejde med firmaet Elverdal og forvaltningen i gang med de sidste detaljer i forhold til realiseringen af projektet.

Ændringerne betyder, at der i en periode vil være lidt trangt i skolegården. 

Vi ser frem til en spændende proces og et flot resultat.

Skolens værdigrundlag er beskrevet i dokumentet: Absalons Skole Vision og Mission.

Vores vision er denne:

På Absalons Skole skaber vi i forpligtende fællesskaber livsduelige og demokratiske medborgere rustet med kompetencer, der giver mod på og mulighed for at indgå aktivt i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Vi er en ambitiøs skole der fremstår som et godt eksempel på arbejdet med elevernes læring, trivsel og dannelse.

Du kan læse hele vores værdigrundlag her.

 

Påskenyhedsbrev

Absalons Salen

Skolens værdier, nye tidssvarende faglokaler, nye bærbare computere til alle elever på 4.-9. årgang, kortere skoledage og et spændende skolegårdsprojekt er overskrifter i Påskenyhedsbrevet fra Kasper Nyholm.

I  nyhedsbrevet kan du læse mere om de forskellige emner og om, hvordan vi arbejder med, at overskrifterne skal gøre en god skole bedre og i sidste ende give eleverne et større udbytte af undervisningen.

Læs Nyhedsbrevet her.

Onsdag den 8. februar kl. 20 skal Roskildes nyeste skud indenfor kulturen indvies: "Absalons Salen", som den er blevet døbt, er Absalons Skoles gamle gymnastiksal, der nu er udstyret, så den kan anvendes som en mindre scene til teater, optræden, sangkor, oplæsning, foredrag etc.

Idéen opstod sidste år, da formanden fra teatergruppen De Slagfaste, Jørgen Nordenhof, kom forbi rådhuset og ”plantede et frø”, i form af et forslag til at ændre gymnastiksalen til en ny kultursal i Roskilde. Et sted hvor de kulturelle aktører kan lave arrangementer for kommunens borgere, f.eks. teater, koncerter og foredrag.

Du kan læse mere her

Fra sidste skoleår har skolen været lektiefri. Og nu er der lavet en rapport over de erfaringer, vi har gjort i løbet af året. Det er både lærere, elever og forældre, der har deltaget i evalueringen af den lektiefri skole.

Eleverne er overvejende tilfredse med studietiden og deres udbytte. Blandt forældrene er der også udpræget støtte til princippet samtidig med, at mange mener, at hjemmearbejde bør være en del af skolegangen. Hos lærerne udtrykkes ønske om et mere nuanceret princip, således at der f.eks. kan gives større opgaver som hjemmearbejde i udskolingen.

Skolebestyrelsen vil nu arbejde med at revidere princippet om lektiefri skole. Du kan læse hele rapporten her.