Indskrivning

Skolens Værdigrundlag

Velkommen til et nyt skoleår

Indskrivning til næste skoleår

Nu starter vi snart med at skrive elever op, der skal begynde i skoleåret 2016/17.

Vi holder Åbent Hus i SFO og børnehaveklasser tirsdag d. 1. november kl. 17-18. Indgang gennem SFO-Absalon.

Desuden holder vi informationsmøde for interesserede onsdag d. 9. november kl. 19-21. Mødet holdes i skolens kantine. Indgang i skolegården Indgang G.

Hvis du vil vide mere kan du læse mere på kommunens hjemmeside: klik her

Skolens værdigrundlag er beskrevet i dokumentet: Absalons Skole 2015.

Vores vision er denne:

Elever, der forlader Absalons Skole, skal være kendetegnet ved at være fagligt og socialt vidende og kompetente, nysgerrige, livsglade og optaget af at tage hånd om egen udvikling og andres velbefindende.

Du kan læse hele vores værdigrundlag her.

Velkommen til et nyt skoleår

Skoleåret startede med solskin og velkomst fra Kasper i skolegården.

I dette skoleår vil vi arbejde med tre fokusområder: 1) Feedback og vurdering, 2) Professionelle læringsfællesskaber og 3)Værdiafklaringsproces.

Vi kan også sige velkommen til en ny Sprogbørnehaveklasse, som er et kommunalt tilbud til børnehaveklasselever med særlige sprogvanskeligheder.

Og så kan vi glæde os til at få fornyet vores hjemkundskabs- og fysiklokaler i løbet af efteråret.

Du kan læse mere om dette og meget mere i Kasper Nyholms velkomstbrev til forældrene.

Trafikproblemer i Støden

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby præsenterede d. 18. august regeringens nye handleplan mod mobning.

I den anledning havde skolen besøg af Danmarks Radio der bl.a. interviewede Alma, Anneli, Amalie og Ditte fra 9.a og Gustav og Emilio fra 8.b. Du kan se indslaget, hvis du klikker på billedet.

Desuden blev skoleleder Kasper Nyholm interviewet til Radioavisen. Du kan hører interviewet her:

D. 29. marts starter en større ombygning i Støden. Der skal etableres cykelstier og renoveres fjernvarmeledninger. Arbejdet forventes at vare minimum 6 måneder. Det vil give en række vanskeligheder for færdslen til og fra skolen. Således spærres fortovet langs skolen efter påske og en række p-pladser i Absalonsgade inddrages i perioden.

I byggeperioden anbefaler vi:

-at børn der går/cykler fra Helligkorsvej og Byvolden videre ad Støden istedet går/cykler ad Borgediget

-at forældre der henter/bringer deres børn i bil vælger Bønnelyckes Plads, hvor der etableres en række "kys-og-kør" pladser.

Du kan læse mere om projektet i disse dokumenter: Orientering om ombygning af Støden fra Skoleleder Kasper Nyholm, Bilag 1 Cykelstier i Støden, Bilag 2 Etaper, Bilag 3 P-pladser Bønnelyckes Plads

Fra sidste skoleår har skolen været lektiefri. Og nu er der lavet en rapport over de erfaringer, vi har gjort i løbet af året. Det er både lærere, elever og forældre, der har deltaget i evalueringen af den lektiefri skole.

Eleverne er overvejende tilfredse med studietiden og deres udbytte. Blandt forældrene er der også udpræget støtte til princippet samtidig med, at mange mener, at hjemmearbejde bør være en del af skolegangen. Hos lærerne udtrykkes ønske om et mere nuanceret princip, således at der f.eks. kan gives større opgaver som hjemmearbejde i udskolingen.

Skolebestyrelsen vil nu arbejde med at revidere princippet om lektiefri skole. Du kan læse hele rapporten her.