Lektiefri skole

Skolens Værdigrundlag

Velkommen til et nyt skoleår

Lektiefri skole

Med skolereformens øgede timetal for eleverne som hovedargument har skolebestyrelsen besluttet, at lærerne på Absalons Skole ikke længere giver børnene hjemmearbejde efter skoletid.

Du kan kan læse hele informationsbrevet her.

Skolens værdigrundlag er beskrevet i dokumentet: Absalons Skole 2015.

Vores vision er denne:

Elever, der forlader Absalons Skole, skal være kendetegnet ved at være fagligt og socialt vidende og kompetente, nysgerrige, livsglade og optaget af at tage hånd om egen udvikling og andres velbefindende.

Du kan læse hele vores værdigrundlag her.

Velkommen til et nyt skoleår

Skoleåret startede med solskin og velkomst fra Kasper i skolegården.

I dette skoleår vil vi arbejde med tre fokusområder: 1) Feedback og vurdering, 2) Professionelle læringsfællesskaber og 3)Værdiafklaringsproces.

Vi kan også sige velkommen til en ny Sprogbørnehaveklasse, som er et kommunalt tilbud til børnehaveklasselever med særlige sprogvanskeligheder.

Og så kan vi glæde os til at få fornyet vores hjemkundskabs- og fysiklokaler i løbet af efteråret.

Du kan læse mere om dette og meget mere i Kasper Nyholms velkomstbrev til forældrene.

Trafikproblemer i Støden

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby præsenterede d. 18. august regeringens nye handleplan mod mobning.

I den anledning havde skolen besøg af Danmarks Radio der bl.a. interviewede Alma, Anneli, Amalie og Ditte fra 9.a og Gustav og Emilio fra 8.b. Du kan se indslaget, hvis du klikker på billedet.

Desuden blev skoleleder Kasper Nyholm interviewet til Radioavisen.  

 

D. 29. marts starter en større ombygning i Støden. Der skal etableres cykelstier og renoveres fjernvarmeledninger. Arbejdet forventes at vare minimum 6 måneder. Det vil give en række vanskeligheder for færdslen til og fra skolen. Således spærres fortovet langs skolen efter påske og en række p-pladser i Absalonsgade inddrages i perioden.

I byggeperioden anbefaler vi:

-at børn der går/cykler fra Helligkorsvej og Byvolden videre ad Støden istedet går/cykler ad Borgediget

-at forældre der henter/bringer deres børn i bil vælger Bønnelyckes Plads, hvor der etableres en række "kys-og-kør" pladser.

Du kan læse mere om projektet i disse dokumenter: Orientering om ombygning af Støden fra Skoleleder Kasper Nyholm, Bilag 1 Cykelstier i Støden, Bilag 2 Etaper, Bilag 3 P-pladser Bønnelyckes Plads

Også i år startede der tre nye 0. klasser på skolen. På første skoledag var Dagbladet Roskilde forbi skolen. De var bl.a. på besøg i 0.A hos Kristian Goldeman.

Du kan læse hele artiklen her

Klik på billedet og læs flere nyheder fra og om skolen.