Lektiefri skole

Skolens Værdigrundlag

Et nyt skoleår på vej

Lektiefri skole

Med skolereformens øgede timetal for eleverne som hovedargument har skolebestyrelsen besluttet, at lærerne på Absalons Skole ikke længere giver børnene hjemmearbejde efter skoletid.

Du kan kan læse hele informationsbrevet her.

Skolens værdigrundlag er beskrevet i dokumentet: Absalons Skole 2015.

Vores vision er denne:

Elever, der forlader Absalons Skole, skal være kendetegnet ved at være fagligt og socialt vidende og kompetente, nysgerrige, livsglade og optaget af at tage hånd om egen udvikling og andres velbefindende.

Du kan læse hele vores værdigrundlag her.

Et ny skoleår er på vej

Sidste skoledag inden sommerferien er fredag d. 24. juni. Alle elever er i skole fra kl. 8-14.

Første skoledag efter ferien er onsdag d. 10. august for 1.-9. klasse. Vi mødes alle i skolegården kl. 8.00.

Første skoledag for 0. klasse er torsdag d. 11 august kl. 9-11.

GOD SOMMER

Vi passer på vores skole

Trafikproblemer i Støden

Vi vil gerne have, at Absalons Skole ser pæn ud overalt. Derfor hjælper vi hinanden med at rydde op udenfor.

3. årgang var First movere på projekt – Vi passer på vores skole. De gik til opgaven med stor ildhu og fik samlet en masse skrald. Højt humør og mange overraskelser over alt det mærkelige de fandt: En dåse uåbnet makrel, en gammel cykelsaddel og masser af pinde fra slikkepinde.

D. 29. marts starter en større ombygning i Støden. Der skal etableres cykelstier og renoveres fjernvarmeledninger. Arbejdet forventes at vare minimum 6 måneder. Det vil give en række vanskeligheder for færdslen til og fra skolen. Således spærres fortovet langs skolen efter påske og en række p-pladser i Absalonsgade inddrages i perioden.

I byggeperioden anbefaler vi:

-at børn der går/cykler fra Helligkorsvej og Byvolden videre ad Støden istedet går/cykler ad Borgediget

-at forældre der henter/bringer deres børn i bil vælger Bønnelyckes Plads, hvor der etableres en række "kys-og-kør" pladser.

Du kan læse mere om projektet i disse dokumenter: Orientering om ombygning af Støden fra Skoleleder Kasper Nyholm, Bilag 1 Cykelstier i Støden, Bilag 2 Etaper, Bilag 3 P-pladser Bønnelyckes Plads

Absalons Skole deltager i Program for Læringsledelse. Det er et samarbejde mellem Ålborg Universitet, Center for Offentlig Kompetenceudvikling og 13 kommuner over hele landet.

Målet for programmet er, at de deltagende skoler efterlever skolereformens mål om, at de skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan, mindske betydningen af elevernes sociale baggrund og styrke tilliden til og trivslen i folkeskolen. Midlet er dataindsamling ved hjælp af spørgeskemaundersøgelser til forældre, elever og lærere.

Klik på billedet og læs flere nyheder fra og om skolen.