8.c på Museet for samtidskunst

Lüzthøfts Passage

Skolens Værdigrundlag

De lærende partnerskaber på tværs af skole- og kulturområdet skal være med til at styrke Åben Skole-arbejdet i Roskilde Kommune og bidrage til elevernes faglige læring, kompetencer og kulturelle dannelse.

8.c har deltaget i et samarbejde med Museet for Samtidskunst. Se indslaget og hør interviewet med klasselærer Mia Rask og Rose Grandeville fra 8.c

 

Indvielse af Lützhøfts Passage.

Borgmester Joy Mogensen indvier den nye passage mellem Lützhøfts Købmandsgård og Absalon skole.

Kom og vær med til indvielsen og oplev samtidig det hyggelige julemarked i købmandsgården, som har åbent 11-15.

Lützhøfts Passage skal være med til at skabe bedre sammenhæng mellem bymidten og Kildegården.
Projektet er lavet i samarbejde mellem ROMU, Absalon skole og Roskilde Kommune
.
Skolens værdigrundlag er beskrevet i dokumentet: Absalons Skole Vision og Mission.

Vores vision er denne:

På Absalons Skole skaber vi i forpligtende fællesskaber livsduelige og demokratiske medborgere rustet med kompetencer, der giver mod på og mulighed for at indgå aktivt i skabelsen af en bæredygtig fremtid. Vi er en ambitiøs skole der fremstår som et godt eksempel på arbejdet med elevernes læring, trivsel og dannelse.

Du kan læse hele vores værdigrundlag her.

 

Velkommen til et nyt skoleår

Absalons Salen

Velkommen til et nyt skoleår

Skoleåret startede med solskin og velkomst fra Kasper i skolegården.

I dette skoleår vil vi arbejde med tre fokusområder: 1) Feedback og vurdering, 2) Professionelle læringsfællesskaber og 3)Værdiafklaringsproces.

Vi kan også sige velkommen til en ny Sprogbørnehaveklasse, som er et kommunalt tilbud til børnehaveklasselever med særlige sprogvanskeligheder.

Og så kan vi glæde os til at få fornyet vores hjemkundskabs- og fysiklokaler i løbet af efteråret.

Du kan læse mere om dette og meget mere i Kasper Nyholms velkomstbrev til forældrene.

Onsdag den 8. februar kl. 20 skal Roskildes nyeste skud indenfor kulturen indvies: "Absalons Salen", som den er blevet døbt, er Absalons Skoles gamle gymnastiksal, der nu er udstyret, så den kan anvendes som en mindre scene til teater, optræden, sangkor, oplæsning, foredrag etc.

Idéen opstod sidste år, da formanden fra teatergruppen De Slagfaste, Jørgen Nordenhof, kom forbi rådhuset og ”plantede et frø”, i form af et forslag til at ændre gymnastiksalen til en ny kultursal i Roskilde. Et sted hvor de kulturelle aktører kan lave arrangementer for kommunens borgere, f.eks. teater, koncerter og foredrag.

Du kan læse mere her

Fra sidste skoleår har skolen været lektiefri. Og nu er der lavet en rapport over de erfaringer, vi har gjort i løbet af året. Det er både lærere, elever og forældre, der har deltaget i evalueringen af den lektiefri skole.

Eleverne er overvejende tilfredse med studietiden og deres udbytte. Blandt forældrene er der også udpræget støtte til princippet samtidig med, at mange mener, at hjemmearbejde bør være en del af skolegangen. Hos lærerne udtrykkes ønske om et mere nuanceret princip, således at der f.eks. kan gives større opgaver som hjemmearbejde i udskolingen.

Skolebestyrelsen vil nu arbejde med at revidere princippet om lektiefri skole. Du kan læse hele rapporten her.